HASEGAWA brazier

HASEGAWA brazier

HASEGAWA文章关键词:HASEGAWA在经济刚刚复苏时,潍柴就到海外引进30位博士人才,在文化碰撞中提升企业的管理素质。在产学研用合作上,与大连理工大学一…

返回顶部